خانه حیوانات چرا خرس ها به شكارچيان حمله مي كنند ؟

چرا خرس ها به شكارچيان حمله مي كنند ؟

كيفيت حمله خرس ها چگونه است ؟ دنيايي است از ضربات خرد كننده و مهيب ، دندانهاي فرو رفته در عضلات ، پنجه هاي فرورفته در گوشت و پوست و مردم خورده شده!

 

اشتباه نكنيداين يك رويا نيست ، بلكه نتيجه آماري گيري  يك پايگاه اطلاعاتي مربوط به بيش از 500 حمله خرس  مي باشد كه از اوايل سال 1900 در آلاسكا رخ داده است.تحليل كننده اين آمار تام اسميت  محقق و زيست شناس آمريكايي مي باشد. اسميت از معدود انسانهايي است كه مي تواند الگوهاي موجود در پايگاه هاي اطلاعاتي را تجزيه و تحليل كند و تحقيقات او نشان مي دهد حملات خرس ها چيزي جز حوادث اتفاقي نيست .با كنار زدن خشونت ازظاهر  اين برخوردها شما مي توانيد اين سوال قديمي طبيعت مردان را كه «چرا خرس ها حمله مي كنند؟ دريابيد.»

 

 

علت حملات

سه دونده تصميم به دويدن يك مسافت كوتاه در بيرون از انكوريج گرفتند و شروع به تمرين پايين رفتن در امتداد جويبار مك هيوچ در كوه هاي چوگاج كردند .بعد از بالا رفتن از كوه ، دونده ها پخش شدند و با تقلاي زياد و تمركز بر روي قدمهايشان مسير را دنبال كردند. در مسير آنها يك قطعه جنگل  انبوه توسكا كه در آن يك خرس قهوه اي مشغول كشتن يك موس بزرگ بود قرار داشت . خرس شوكه شده حمله كرد و در دم اولين دونده را كشت دومين نفر به كمك او رفت و او نيز به سختي مجروح شده سومين نفر با شنيدن هياهو و سرو صدا متوجه اين حقيقت شد كه دوستهايش مورد حمله خرس قرار گرفته اند ، مسير را رها كرده و از يك درخت كوچك بالا رفت و آنجا باقي ماند تا زماني كه تعدادي كوهنورد به او نزديك شدند.

شوكه شدن( غافلگيري)  بزرگترين فاكتور در آغاز حمله يك خرس مي باشد.

اسميت مي گويد : وقتي يك خرس قهوه اي در ابتدا وحشت زده مي شود فقط سعي مي كند كه از خود دفاع كند در تحليل اين داستان اسميت مي گويد: دونده ها چهار اشتباه بزرگ مرتكب شدند.

1-آنها در محدوده قلمرو خرسها شروع به  دويدن كردند .

2-آنها به هم نزديك نبودند .

3-آنها هيچ وسيله دفاعي با خود نداشتند.

4- بي سرو صدا حركت مي كردند.

جمع شدن همه عوامل با هم در يك زمان حمله را بوجود آورده است اگر انها با هم حركت مي كردند، سرو صدا مي كردند و اسپري فلفل به همراه خود داشتند حمله به احتمال زياد هرگز رخ نمي داد.

شكار چيان، مستعد حمله!

تحليل داده ها نشان مي دهد  ازبين انواع مختلف طبيعت گردان كه از طبيعت آلاسكا استفاده مي كنند شكار چيان بيشتر مستعد حمله خرس ها مي باشندشكار چيان به طور معمول سرو صدا نمي كنند و آنها در حالي كه مجهز به استتار مي باشند به رديابي حيوانات مي پردازند.اسميت مي گويد : شايد آنها مشغول صدا كردن با يك دستگاه تقليد صداي حيوانات صياد باشندآمار نشان مي دهد كه خرس ها گاهي به افرادي كه مشغول صدا در آوردن با مقلد صداي حيوانات مي باشند نزديك مي شوند برخوردهاي بسياري در محل حيوانات مرده، توده هاي زباله ، شكار هاي خرس و يا لاشه هاي خورده شده اتفاق مي افتد. با اين حال به عقيده اسميت دفاع  از لاشه هاي شكاراست كه اشتباه گرفته مي شود«غذاي سگ خود را كه در حال خوردن است از جلويش بگيريد و احتمالا او شما را گاز خواهد گرفت »شما مي توانيد هر كاري را با حيوانات در زمان هاي ديگر انجام بدهيد. در حالي كه عكس العمل هاي ديگر به شما نشان مي دهد با خود داري كردن از راه رفتن به سمت يك خرس و شوكه كردن او برروي لاشه شكارش امكان حمله خرس را بيش از 50% كاهش دهيد

قهوه اي ها ي خيلي خطرناك !

آلاسكا داراي جمعيت حدود 7500 خرس قطبي ، 35000 خرس قهوه اي و 000/110 خرس سياه مي باشد با اين حال خر س هاي قهوه اي عامل بيش از 86٪ كل حملات در اين نقطه مي باشند . رويارويي با خرس  قهوه اي 13 برابر خطرناك تر از خرس هاي قطبي و 22 برابر  خطرناك تر از خرس هاي سياه مي باشد. اسميت معتقد است  كه  اين اختلاف ناشي از عوامل زيادي است . خرس هاي سياه بطور طبيعي از خرس هاي قهوه اي و گريزلي ترسو تر مي باشند  و زيستگاه  خرس هاي قطبي به مناطق دور افتاده با تعداد  كمي از مردم محدود شده است. در مناطق با استفاده مشترك (مانند تمشك زارها ، جويبارها ي ماهي و مناطق شكار) انسانها با خرس هاي قهوه اي بيشتر از ساير گونه هاي خرس در تعامل هستند.

 

محل اشتباه ،زمان اشتباه

آمار نشان مي دهد كه حملات خرسها در طبيعت فصلي مي باشد  و تعداد حملات در پاييز در خلال فصل شكار بيشتر از بهار اتفاق مي افتد . فصل تمشك تابستانه نيز زمان اوج برخورد ديگر بين انسان و خرس ها مي باشد ساعت روزنيز  مي تواند در اينكه حمله  چگونه شكل مي گيرد نقش بازي كند.احتمال برخورد شما با يك خرس در طي يك پياده روي شبانه در  مجاورت يك رودخانه پر ماهي نسبت به همان پياده روي در طي روز در حاليكه سرو صدا مي كنيد بسيار بيشتر است.

اجتناب از حملات

جو مي خواست  كه يك پياده روي دوراز كمپ داشتند باشند و قبل از شبانگاه به كمپ برگردد او به سختي مي توانست انشعابات متصل به مسير حركت خرس  كه او دنبال مي كرد را ببيند.مسير آرام بود و او با عجله مي رفت كه از باقيمانده روشنايي روز استفاده كند و در اين زمان او باعث شوكه شدن يك خرس قهوه اي كه در آن نزديكي  در حال استراحت بود شد. شوكه شدن خرس  ناشي از نزديك شدن سريع در هواي گرگ و ميش، باعث  شود كه خرس حمله كند.جو در ابتدا صورتش را به سمت يك دسته علف پايين گرفت خرس ابتدا شاسي كوله پشتي او راكه با نوار به پشت گردنش بسته شده بود  پيچاند و ضربات سختي به بازو و شانه هايش زد. جو بي حركت باقي ماند تا زماني كه عصبانيت خرس فروكش كرد و آنجا را ترك كرد اودر حالي كه  مجروح شده بود  به كمپ بازگشت و شكرگذار است كه هنوز زنده است !

مسافرت در قلمرو خرس ها

اگر درزماني كه  جو در قلمرو خرس ها بود با سروصدا حركت مي كرد و يا از چراغ پيشاني كه در كوله خود داشت استفاده مي كرد و يا يك كمي آهسته تر حركت مي كرد شانس اين وجود  داشت كه اين حادثه به وقوع نپيوندد.حتي در طول روز هم در محدوده خرس ها بدون احتياط  وارد نشويد مثل زماني كه هدفون به گوش شماست. هوشيار باشيد و از خط الراس ها  عبور كنيد كه در واقع ديد خوبي نسبت به نماي محيط اطراف خود داشته باشيد هر وقت كه ممكن باشد عبور از لبه هاي مرتفع بهتر از گذر از دره هاي انبوه ، آبكند ها،مجراهاي آب  و كناره هاي رودخانه مي باشد.هنگامي كه در مناطق تغذيه خرس  مانند رودخانه هاي ماهي آزاد و تمشك زار ها راه پيمايي مي كنيد فوق العاده احتياط كنيد .

 

راه اندازي كمپ

چگونگي به پا كردن كمپينگ شما تعيين كننده اين امر است كه شما خواب راحتي داشته باشيد يا مورد حمله يك خرس جسور قرار بگيرد. دست كم ¾ يا بيشتر از خرس هايي كه وارد كمپ مي شوند در فاصله زماني 2تا 5 صبح زماني كه مردم آرام وبي صدا در خواب هستند اقدام به اين كار مي كند . اسميت مي گويد:  من شب ها  خوب مي خوابم چون يك حصار الكتريكي در اطراف كمپ راه اندازي مي كنم. به گفته او جريان الكتريكي بعنوان يك  عامل بازدارنده خرس مورد بي توجهي قرار گرفته است.شما مجبور نيستيد كه يك حصار قوي و گران (كه براي يك گله گاو طراحي شده است )راه اندازي كنيد بلكه به جاي آن از يك شارژر40 دلاري كه با دو باتري كار مي كند ومي توانيد در خانه هاي محلي استفاده كنيد.

قدرت در تعداد است.

خرس  دوست ندارد كه بيشتر از يك را نفر ببيند . اسميت مي گويد ما مي توانيم حملات خرس را در هنگام شكار يا پياده روي با نزديك به هم بودن  دفع كنيم. وقتي كه در زمين هاي هموار حركت مي كنيد شما مي توانيد 3تا 6 متر از هم فاصله بگيريد اما وقتي كه وارد بيشه ها مي شويد بايد گروهي حركت كنيد .«تنها روشي است كه كار مي كند» اسميت تا به حال هيچ حمله اي از خرس را به دونفر يا بيشتر كه در يك منطقه باشند  ثبت نكرده است.او مي گويد« به محض اينكه شما پخش شديد شانس به شما پشت مي كند »

 

مقابله

زيست شناسان يك خرس گريزلي را از هلي كوپتربا تفنگ بيهوشي را مورد هدف قرار دادند سپس بر روي زمين فرو آمدند آنگاه  براي گرفتن نمونه خون  به خرس  نزديك شدند، در حالي كه احساس مي  كردند يك چيزي درست نيست! خرس يك باره تكان خورد  و دوباره تكان خورد ناگهان درست از فاصله 6متري به دو محقق حمله كرد.يكي از  زيست شناسان اسلحه كمري كاليبر44 خود را كشيد  و چهار گلوله به سمت خرس شليك كرد كه به سرعت و به طور مستقيم به سمت آنها مي آمد يگ گروه ايمني قبلا در كابين هلي كوپتر در نظر گرفته شده بود.در اين هنگام آنها از بالا متوجه خرس زخمي كه سرگردان به دور خود مي چرخيدند شدند طبيعتا دوباره به سمتش شليك كردند بعد از بررسي خرس آنها متوجه شدند كه هيچ كدام از  گلوله هاي اوليه به نقاط كاري خرس اصابت نكرده است!

آيا اسپري و تفنگ  مي تواند كمك كند ؟

اثر بخشي اسپري و سلاح گرم به عنوان عامل بازدارنده در حمله خرس وقتي كه در مقام استدلال و مقايسه بر مي آيم متوجه مي شويم كه هر دو مورد (اسپري و سلاح گرم) داراي امتيازات و معايبي مي باشند.حقيقت اين است كه مردم نمي توانند تحت شرايط استرس زا مانند حمله ي  خرس به طور دقيق شليك كنند (مانند مثال  بالا) اسپري ها هم مي توانند به عنوان عامل باز دارنده در اين نوع حملات اثرات چشمگيري را داشته باشند البته  نه زماني كه  كه اسپري در كوله پشتي موجود باشد ( كه معمولا نيز همينطور است )يا وقتي كه باد در خلاف جهت بوزد  اما اسميت مي گويد: در اين مورد يك چيز قطعي است استفاده از  دست در مقابله با يك خرس وحشتناك بسيار سودمند و كار آمد است . براي نمونه ، اسپري يا سلاح گرم امكان انجام  حملات زيادي را به شما مي دهد كه در واقع واكنشي اشتباه در مواجه شدن با يك خرس است  در حالي كه اسميت مي گويد همانطور كه عقب نشيني در مواجعه با خرس نشانه ترس مي باشد ، ايستادن با اعتماد به نفس در مقابل آن ، اين حس را به خرس منتقل مي كند.همچنين مي گويد: «ايستادن در برابر يك خرس وحشي نادر بسيار سخت است . ولي اين موضوعيت  ندارد چرا كه مردم در چنين موقعيت ها يي بالاجبار عقب نشيني مي كنند.»

وقتي كه همه اين روش ها در مقابل خرس نا موفق بود آنگاه اگر شما به خرس شليك كرده ايد يا به سمت او اسپري زده ايد و همچنان  در حال حمله به شما است هيچ گاه به پشت دراز نكشيد و به جاي آن بنا به  گفته اسميت پشت خود را در معرض تهاجمش قرار دهيد در ابتداي حمله ي يك خرس قهوه اي در وضعيتي قرار بگيريد كه پشت سرتان رو به خرس بوده و به جهت محافظت از گردنتان دست هارا دور گردنتان حلقه بزنيد.در اين حالت باز كردن پاها  به حفظ تعادل جهت محافظت از صورت در برابر حملات خرس كمك مي كند. در اين موقعيت  باقي بمانيد به ياد داشته باشيد اكثريت غريب به اتفاق حملات خرس قهوه اي به منظور دفاع از خود مي باشد در اين حالت خرس چنگ مي زند ، گاز مي گيرد و سعي مي كند يك تكه ازبدن شما را بكند و با خود ببرد اگر حمله طولاني شد به طوري كه به چند دقيقه رسيد  شايد بهتر آن باشد كه برگرديد و مبارزه كنيد.خرس هاي سياه روش هاي متفاوتي دارند . اكثر حملات خرس ها ي سياه به منظوركشتن  و غارت مي باشد. به گفته اسميت« شما هميشه بايد مبارزه كنيد .»

 

درسهايي كه بايد ياد بگيريم.

مطالعات اسميت نشان مي دهد كه درصد زيادي از درگيري هاي بين خرس و انسان قابل اجتناب هستند اگر از قوانين ساده اي تبعيت كنيم.پياده روي ، شكار و ماهي گيري در گروههاي دونفره يا بيشتر، گروهي حركت كردن در مناطق با ديد محدود، ايجاد سروصدا در زمان مناسب بخصوص هنگامي كه به يك بيشه زاري كه در مجاورت رودهاي داراي ماهي قزل آلا مي باشد نزديك مي شويد،هميشه يك عوامل بازدارنده براي مقابله با حملات خرس داشته باشيد. (از قبيل اسپري فلفل،مشعل و اسلحه) . آمار نشان مي دهد در بسياري از درگيري ها  خرس ها فقط اقدام به دفاع از خود مي كنند (هنگامي كه غافلگير شده است) و هدفش خنثي كردن عامل خطر و رفع شدن آن است. آمار حمله خرس ها نشان مي دهد كه مردم و خرس ها نهايتا يك چيز واحد را مي خواهند و آن برگشتن به زندگي و قلمرو خود مي باشد و اينكه نبايد آنها را غافلگير كرد‼

درصد شانس شما چيست؟

آمار اوليه از كيفيت حمله خرس ها نشان مي دهد كه از تمام آسيب هاي وارده در حملات خرس به انسان 25٪جزئي،25٪ متوسط 25٪ شديد، و 25٪ كشنده است.

8 راهنمايي براي جلوگيري از حمله خرس ،

1- استفاده از نور در شب،

قدم زدن يا دويدن در تاريكي  بدون چراغ ، سرو صدا يا بازدارنده مناسب  معادل در خواست از خرس براي حمله مي باشند. همچنين سعي كنيد از محدود اصلي فعاليت هاي خرس ها دور بمانيد .

2- دور كننده خرس سري خود را فراموش كنيد ،

دافع خانگي از مواد سفيد كننده ، گلوله هاي نفتالين و فلفل نمي توانند خرس ها دور كند. در حقيقت ، اين مواد اغلب مي تواند آنها را به نزديك شدن به شما به  جهت بررسي بوي متفاوت تحريك كند.

3- در مقابل خرس قهوه اي تا زماني كه به شما حمله نكرده اداي شخص مرده را درنياوريد .

اگر در حال حاضر بر روي زمين و زير ضربات خرد كننده خرس قرار  داريد اين ممكن است كه يك راه حل خوب به نظر برسد اما در بقيه اوقات انتخاب بدي است و ممكن است كه خرس را به جهت بررسي اوضاع به سمت شما جلب كند.

4-در نزديك چادرتان غذا نخوريد ، حداقل در فاصله 100 متر دورتر از چادر خود غذا بخوريد .از ظروف مقاوم در برابر خرس ها براي ذخيره مواد غذايي خود استفاده كنيد و آنها را دور از دسترس قرار دهيد. هميشه به كمپ در حالي نزديك شويد كه اسپري فلفلتان در دستتان آماده باشد.

5 – از اسپري فلفل به طور صحيح استفاده كنيد

يك بار يك توريست آلاسكا از اسپري ضد  خرس به جاي اسپري ضد حشره استفاده كرد به اميد اينكه همان اثر را داشته باشد ‼ ياد بگيريد كه از اسپري فلفل به طور صحيح استفاده كنيد و هميشه در دسترستان باشد.

6- لاشه شكارتان را در فضاي باز آماده كنيد :

لاشه شكار را به فضاي باز كشيده و يك نفر از دوستانتان در مدتي كه شما شكار را پوست ميكنيد و قطعه قطعه مي كنيد مواظب اطرافتان باشيد . در بعضي از مناطق صداي تفنگ براي خرسهاي گرسنه مانند زنگ شام است.

7-از مسير هاي حركت خرس ها اجتناب كنيد.

با كمي دور شدن از مسير حركت خرس ها و يا محل تغذيه آنها ، (مانند تمشك زارهاي كوچك ) احتمال برخورد شما با يك خرس بطور قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد .

8-شكارتان را در مقابل خرس محافظت كنيد :

شكارتان را در ظروف محفوظ از هوا نگه داريد و گوشت را از صخره ها و يا تنه درختان بزرگ آويزان نكنيد« اكثر مردم نمي دانند كه خرس ها  صعود كننده هاي شگفت آوري هستند.»

 

منبع: سايت طبيعت و توريسم ايران

مترجم :مهندس عبدالحسين خسروي

نويسنده : Christopher  batin

 

پربیننده ترین عناوین

تالارهای گفتگو