خانه ماهیگیری ماهي گيري با كرم خاكي

ماهي گيري با كرم خاكي

کرم خاکی ازدیر باز برای ماهیگیری استفاده شده وعنوانی جادوئی به خود اختصاص میدهداین نوع کرم را باید ازمکانهائی تهیه کرد که خاکش کود شیمیائی وحیوانی نداشته باشد

 

در غیر این صورت بویاوره موجود در کرم ماهی را فراری میدهدمعمول است قلاب را از نیمه بدن کرم وارد وقلاب را از درون شکم کرم عبور داده تابدنه قلاب کاملا پوشیده شودسپس نوک آن راخارج میکنیم قلاب کاملا پوشیده و دوقسمت ابتدا و انتهائی کرم آزادانه درآب حرکتهای وسوسه انگیز ازخود نشان میدهند

 

دیگر قلاب را در شکم کرم به موازات عبورنداده و فقط از بغل عبور میدهیم میتوان کرمهایبیشتری قرار دادو ماهی های بزرگتری رافریب داد زدن کرم خاکی به قلاب تکهای از کرم را برش داده و قلاب را از شکم کرم عبور داده و در می آوریم این روش مختص ماهیهای متوسط است بيشترین کاربردش برای روش ماهیگیری با شناور است انواع روش زدن کرم خاکی به قلاب فقط تکه ای از کرم را به نوک قلاب میزنیم برای ماهیهای ریز

 

 

 

 

 

 

پربیننده ترین عناوین

تالارهای گفتگو