خانه تجهیزات شکار چرا گلوله ها کم اثر می شوند؟

چرا گلوله ها کم اثر می شوند؟

حتماً پیش آمده که اولین گلوله شما کاری نبوده و مجبور شده اید چند گلوله خرج یک شکار کنید، فکر می کنید که علت چیست؟

 

پدر بزرگم وقتی درباره تفنگ های مختلفی که داشت حرف می زند، برای توصیف برخی از آن ها اصطلاح جالبی به کار می برد؛ مثلاً می گوید:"فلان برنو متوسطی که داشتم ، خیلی زهر داشت. از فاصله 300متری، یک گلوله که به یک پازن 10-12 ساله می زدم، درجا می خوابید"

منظور پدر بزرگ از زهر داشتن این است که گلوله ای که شلیک می کرده کاری بوده و اصابت همان یک گلوله برای از پا درآوردن شکار کافی بوده است. کم بوده زهر گلوله به چه معناست؟ وقتی این سؤال را از تیراندازان زبده و شکارچیان کارکشته می پرسید پاسخ های متفاوتی دریافت می کنید اما به طور کلی دلایلی که ذکر می شود، دو مورد عمده را در برمی گیرد.

عده ای کم زهر شدن گلوله را به ضعف در نشانه روی دقیق نسبت می دهند و عده ای دیگر علت را این می دانند که برخی گلوله ها در هنگام برخورد با بدن شکار متلاشی می شوند؛ در نتیجه وزرن کم باقی مانده گلوله قدرت نفوذ به عمق اندام حیاتی شکار را ندارد. یکی از مهمترین اصل ها در تیراندازی نشانه روی دقیق است. در مسابقات تیراندازی یا وقتی که تیرانداز برای قلق گیری به سمت یک سیبل تیراندزی می کند، معیار قضاوت در مورد تیرانداز و کیفیت تفنگ و فشنگ، حداکثر دقت در نشانه گیری و زدن به خال وسط است.

در این حالت تین که پس از برخورد گلوله به سیبل چه اتفاقی می افتد، چندان مطرح نیست. از همین رو است که اگر گلوله های مخصوص مسابقات تیراندازی را با گلوله های طراحی شده برای شکار مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که ساختار این گلوله ها به هم متفاوت است. وقتی که هدف از تیراندازی شکار باشد، بازهم دقت در نشانه گیری مهم است اما علاوه بر آن بسیار اهمیت دارد که سر گلوله تا حد منسبی پهن گردد تا تخریب بیشتری ایجاد کندو در عین حال گلوله متلاشی نشود تا وزن لازم را برای ورود به عمق اندام حیاتی شکار داشته باشد.

دقیقاً همین کیفیت گلوله محل اختلاف نظر شکارچیان کهنه کار است. عده ای معتقدند که گلوله پس از برخورد به هدف باید یکپارچه باقی بماند و 10درصد وزن خود را حفظ کند؛ در حالی که عده ای دیگر معتقدند که حفظ حدود 60درصد وزن برای کاری بودن گلوله کافی است. یکپارچه ماندن و حفظ 100درصد وزن گلوله بی این معناست که پس از برخورد هیچ ترکشی از گلوله کنده نمی شود تا بافت اطراف مسیر گلوله را پاره کند. این تراکنش ها می توانند عامل ایجاد جراحات بیشتر در اندام های حیاتی شکار و در نتیجه و در نتیجه زهر دار شدن گلوله شوند.

 

 

از سوی دیگر گلوله ای که متلاشی نشود و 100درصد وزن خود را حفظ کند دیگر از این مزیت خاص ترکش ها برخوردار نیست. اما در عوض حفظ سنگینی گلوله باعث می شود که تا عمق بیشتری در اندام حیاتی جانور نفوذ کند. توجه کنید که اصلاً مهم نیست که وقتی گلوله را از بدن شکار درمی آورید چه شکل و شمایلی داشته باشد؛ چیزی که اهمیت دارد این اسن که گلوله کاری را که می بایست ، انجام داده است؛ یعنی شکار از پای درآمده و اکنون پیش روی شماست.تا وقی گلوله ها برای سرعت بالای 820کیلومتر بر ثانیه طراحی نشده بودند شکارچیان شکایتی از کم زهر بودن گلوله ها نمی کردند. سرعت بالای گلوله ، مقصر اصلی در کم زهر شدن آن است. هرچه که سرعت گلوله بالاتر باشد امکان کاری نبودن آننیز بالاتر می رود. با وجود فشنگ های مناسبی که امروزه تولید می شود، کم زهربودن گلوله در بیشتر موارد، تنها ناشی از تصور نادرست شکارچی است. هدف گیری نقطه درست بر روی بدن شکار با در نظر گرفتن مسافت و استفاده از فشنگ مناسب برای شکار مزبور است که میزان زهردار بودن فشنگ و تفنگتان ار تعیین می کند.

 

 

پربیننده ترین عناوین

تالارهای گفتگو