خانه شکار شكار ببر بنگال

شكار ببر بنگال

ببر بنگال علي رغم قدرت و نيرويش كه اين جانور درنده را به يك نماد تبديل كرده ، جانوري است كه نسل آن به شدت در تهديد انقراض قرار دارد.

 

دنبال كردن رد ببر بنگال نشان مي دهد كه اين جانور باشكوه و با هيبت موجودي وراي آن شكارچي هراس آوري است كه انسان با شنيدن نامش آن را تجسم كرده و لرزه به اندامش مي افتد. ژرار داويد، عكاس فرانسوي يك مسافر هميشگي هند است. او در هر يك از سفرهايش به جستجوي ببر بنگال و تجديد ديدار با اين درنده باشكوه مي رود. سفري كوتاه به جنگل هاي هند و در پي رد ببر بنگال همراه با ژرار داويد.ببر به دليل خطوط روي بدنش از ساير درندگان متفاوت است. شكل اين خطوط با توجه به زيستگاه هاي ببر در نقاط مختلف آسيا تفاوت مي كند اما در هرحال بهترين استتار براي اين جانور در زيستگاه جنگلي اش است.درگذشته نسل گونه هاي ببر در سراسر خاك آسيا گسترده بود. ببر جانوري است كه براي بقا نياز به فضاي زيستي گسترده اي دارد.شكار بي رويه اما از آن مهمتر جنگل زدايي در زيستگاه هاي ببر موجب شد كه نسل اين جانور در بسياري از نقاط آسيا منقرض شود.

 

هم اكنون 5 زير گونه از ببر باقي مانده است كه مشهورترين آنها ببر بنگال است.در اوايل قرن بيستم تعداد 40 هزار ببر در هند زندگي مي كردند اما امروز كمتر 1500 ببر در هند باقي مانده كه آنها نيز به شدت در تهديد انقراض هستند.ببر يك جانور تكرو است و حاضر نيست قلمرواش را با ساير ببرها تقسيم كند. تا كنون نسل 3 زيرگونه ببر شامل ببر مازندران ، ببر بالي و ببر جاوه به كلي منقرض شده است.ببر يك شكارچي شبرو است. قدرت ديد ببر مانند ساير درندگان در تاريكي فوق العاده است اما برخلاف اغلب درندگان قادر به تشخيص رنگ ها است.تصوير دو توله ببر بنگال. توله ببرها در بدو تولد تا مدت حدود دو هفته نابينا هستند. ماده ببر ابتدا به توله هايش شير داده و اندك اندك براي آنها شكارهاي كوچكي را مي آورد. مدتي بعد توله ببرها مادرشان را در شكار همراهي مي كنند. توله ببرها تا زمان بلوغ همراه مادرشان مي مانند.ببرها در طول شب شكار مي كنند. با اينكه ببر در مسافات كوتاه جانور پرسرعتي است اما اغلب ترجيح مي دهد به جاي اين كه خود را خسته كند ، دست از تعقيب شكار بردارد. ببرها معمولا يا از پهلو و يا از عقب به صورت غافلگيرانه به شكارشان حمله مي كنند.ببر به دليل جثه بزرگ و قدرتش هيچ دشمن طبيعي ندارد و انسان تنها شكارچي ببر محسوب مي شود.

 

 

پربیننده ترین عناوین

تالارهای گفتگو